Facebook LinkedIn

Norma nr. 25/2014 pentru modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordi

   

În vigoare de la 01 ianuarie 2015
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 17 noiembrie 2014

 

    Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 21 octombrie 2014,  
    în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

     Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

    Art. I. -   Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

    1. La articolul 54, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  

    " Art. 54. -   (1) Asigurătorii/Reasigurătorii nu pot externaliza fără notificarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară următoarele activităţi: activitatea de investiţii, în ceea ce priveşte plasarea şi gestionarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, administrarea bazelor de date şi a sistemelor informatice, administrarea portofoliului de asigurări, generare de rapoarte sau date statistice privind informaţiile electronice asociate contractelor de asigurare, activitatea de constatare şi lichidare a daunelor."  

    2. La articolul 55, litera d) se abrogă.  

    Art. II. -   Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.  

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

    

 

 

     Bucureşti, 11 noiembrie 2014.  

     Nr. 25.