Facebook LinkedIn

Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către ASF

Art. 1. — (1) Prezenta normă se aplică auditorilor financiari care desfășoară activitate de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., respectiv stabilește condițiile de aprobare/avizare a auditorilor financiari, precum și cerințele de informare și raportare referitoare la auditul financiar al entităților menționate care activează în Sectorul instrumente și investiții financiare, Sectorul asigurări-reasigurări și în Sectorul sistemului de pensii private.

Norma nr. 21 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802/ 4.11.2014

Descarcă aici textul integral al Normei nr.21/2014.