Facebook LinkedIn

Norma nr. 20/2014 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 29/10/2014).

În temeiul prevederilor art. 5 lit. b) şi ale art 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 60 alin. (2), (2¹) şi (4) lit. e) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 08.10.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

            Art. 1. -  (1) Începând cu exerciţiul financiar 2015 se stabilesc următoarele cote de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor, astfel:

           a) 1% cota de contribuţie pentru asigurările generale;

           b) 0,4% cota de contribuţie pentru asigurările de viaţă.

           (2) Cotele stabilite potrivit alin. (1) se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurari directe aferentă asigurărilor generale și, respectiv, asigurărilor de viață.

            Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008.   

             Art. 3. – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1  ianuarie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

 

Mişu Negriţoiu

București, 24 octombrie 2014

Nr.20