Facebook LinkedIn

Norma nr. 5/2014 pentru completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul/reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 16.04.2014).

            Potrivit Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 10 martie 2014,prin care s-a aprobat completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul/reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță,
            în baza dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1)  lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
            în baza dispozițiilor art. 16 alin. (5) și (51) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
 
            Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
 
            Art. I. – La articolul 5 din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6) - (9), cu următorul cuprins:
“(6) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate diminua reducerea, pe baza reasigurării, a marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu prevederile art. 4 - 8, în cazul în care:
 a) conținutul sau calitatea contractelor de reasigurare s-a modificat semnificativ începând cu ultimul exercițiu financiar;
 b) contractele de reasigurare nu prevăd niciun transfer de risc;
 c) contractele de reasigurare prevăd un transfer de risc nesemnificativ.
(7) Un transfer de risc este nesemnificativ dacă valoarea așteptată a  pierderilor nete ale reasigurătorului aferente contractului de reasigurare respectiv, actualizate la valoarea prezentă, este mai  mică decât 1% din volumul primelor de reasigurare actualizate la valoarea prezentă.
(8) Asigurătorii au următoarele obligații:
a) să efectueze propriile calcule privind transferul de risc realizat printr-un contract de reasigurare și, în cazul în care acesta este nesemnificativ, să transmită Autorității de Supraveghere Financiară contractul de reasigurare respectiv și calculele efectuate;
b) să transmită Autorității de Supraveghere Financiară contractele de reasigurare care nu prevăd niciun transfer de risc.
(9) Documentele prevăzute la alin. (8) vor fi transmise Autorității de Supraveghere Financiară odată cu formularul de raportare privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă și fondul de siguranță, prevăzut la art. 11 și/sau la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară.”
            Art. II. –  La articolul 4 din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viață, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8) - (11), cu următorul cuprins:
„(8) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate diminua reducerea, pe baza reasigurării, a marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu prevederile prezentului articol, în cazul în care:
a) conținutul sau calitatea contractelor de reasigurare s-a modificat semnificativ începând cu ultimul exercițiu financiar;
b) contractele de reasigurare nu prevăd niciun transfer de risc;
c) contractele de reasigurare prevăd un transfer de risc nesemnificativ.
(9) Un transfer de risc este nesemnificativ dacă valoarea așteptată a  pierderilor nete ale reasigurătorului aferente contractului de reasigurare respectiv, actualizate la valoarea prezentă, este mai  mică decât 1% din volumul primelor de reasigurare actualizate la valoarea prezentă.
(10) Asigurătorii au următoarele obligații:
a) să efectueze propriile calcule privind transferul de risc realizat printr-un contract de reasigurare și, în cazul în care acesta este nesemnificativ, să transmită Autorității de Supraveghere Financiară contractul de reasigurare respectiv și calculele efectuate;
b) să transmită Autorității de Supraveghere Financiară contractele de reasigurare care nu prevăd niciun transfer de risc.
(11) Documentele prevăzute la alin. (10) vor fi transmise Autorității de Supraveghere Financiară odată cu formularul de raportare privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă și fondul de siguranță, prevăzut la art. 7 și/sau la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară.”
            Art. III. – Asigurătorii ale căror contracte de reasigurare se încadrează în prevederile art. 5 alin. (6) lit.b) și c) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta normă, și/sau în prevederile art. 4 alin. (8) lit. b) și c) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viață, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta normă, sunt obligați să prezinte Autorității de Supraveghere Financiară aceste contracte, precum și calculul privind transferul de risc, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme.
            Art. IV. -  Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
            Art. V. – Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Prim-Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Daniel Dăianu 
București, 7 aprilie 2014
Nr. 5