Facebook LinkedIn

Ordin nr. 2/2008

privind abrogarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 251 din 31 martie 2008).

   In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 25 martie 2008, prin care s-a aprobat abrogarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2003,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Pe data de 1 aprilie 2008 se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 13 decembrie 2007.
   Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu

   Bucuresti, 25 martie 2008.
   Nr. 2.