Facebook LinkedIn

Ordin nr. 15/2008

pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2009

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 03/11/2008).

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) și (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 60 alin. (2) și (2š) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 29 octombrie 2008, prin care s-au aprobat Normele privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2009,

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Normele privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2008, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007, își încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2009.
Art. 3. - Departamentul Fond de garantare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXĂ
NORME privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2009

Art. 1. -
(1) Pentru exercițiul financiar 2009 se stabilesc următoarele cote pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare, astfel:
- pentru Fondul de garantare pentru asigurările de viață se stabilește o cotă de 0,3%;
- pentru Fondul de garantare pentru asigurările generale se stabilește o cotă de 0,8%.
(2) Cotele stabilite potrivit alin. (1) se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurare directă aferentă asigurărilor de viață și, respectiv, asigurărilor generale.
Art. 2. - Modul de constituire, administrare și utilizare a Fondului de garantare este stabilit prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 30 octombrie 2008
Nr. 15