Facebook LinkedIn

Ordin nr. 16/2011

pentru modificarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 22/2008 

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 21/12/2011).

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 decembrie 2011, prin care s-a aprobat modificarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008,   în temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,   

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite urmãtorul ordin:   

Art. I. - Normele privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

- Articolul 16 se abrogã.  

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.   

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
Constantin Buzoianu 
Bucureşti, 16 decembrie 2011
Nr. 16