Facebook LinkedIn

Ordin nr. 14/2012

pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurǎrilor 

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 05/07/2012).

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 26 iunie 2012, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurǎrilor, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
   
  Art. 1. - Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurǎrilor prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Art. 2. - Sistemul prevăzut la alin. (1) este aplicabil asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 şi lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 3.- La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.13/2011 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 29 iulie 2011.
  Art. 4. - Asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.
  Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
Constantin Buzoianu 
Bucureşti, 29 iunie 2012
Nr. 14

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


ANEXA - SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor