Decizia nr. 400/2012

privind taxele prevăzute de reglementările în domeniul pregătirii profesionale în asigurări şi alte aspecte privind aplicarea acestor reglementări

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 20/07/2012)

     În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (26), art. 8 alin. (2) lit. h2) şi l) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) lit. d) şi alin. (3) şi art. 5 alin. (6) lit. g) şi alin. (8) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012, şi ale art. 12 din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012,

     în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 iunie 2012, prin care s-au aprobat cuantumul taxei de autorizare a furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi al taxei de atestare a lectorilor în domeniul asigurărilor, cuantumul şi termenul de plată ale taxelor anuale de menţinere a furnizorilor în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi, respectiv, a lectorilor în Registrul lectorilor, cuantumul taxelor de examinare şi reexaminare, precum şi alte aspecte privind aplicarea reglementărilor în domeniul pregătirii profesionale în asigurări,

      Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

     Art. 1. - (1) Entităţile care solicită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor achită o taxă de autorizare în cuantum de 6.500 lei.

    (2) Pentru analizarea documentaţiilor de aprobare a programelor de pregătire profesională, depuse de către furnizori conform dispoziţiilor art. 6 din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012, aceştia datorează o taxă de aprobare reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii, potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Taxa anuală de menţinere în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, datorată de fiecare furnizor înscris în acest registru, este în cuantum de 2.000 lei.

   Art. 2. - (1) Persoanele care solicită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor atestarea ca lector pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor achită o taxă de atestare în cuantum de 500 lei.

   (2) Taxa anuală de menţinere în Registrul lectorilor, datorată de fiecare persoană înscrisă în acesta, este în cuantum de 100 lei.

 Art. 3. - (1) Taxele prevăzute la art. 1 şi 2 se achită în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prin oricare din următoarele două modalităţi, la alegerea plătitorului:

    a) în numerar, la casieria Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1 - în limita plafonului de casă legal;

    b) în contul RO57TREZ7005025XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Trezoreria Municipiului Bucureşti Sector 1.

    (2) Taxele anuale de menţinere prevăzute la art. 1 alin. (3) şi art. 2 alin. (2) se achită în termen de maximum 12 luni de la data autorizării furnizorului de programe educaţionale în domeniul asigurărilor, respectiv de la data atestării lectorului, pentru anul următor. Următoarele taxe anuale de menţinere în registrele dedicate se achită în termen de maximum 12 luni de la expirarea perioadei maxime în care trebuia plătită taxa anterioară.

   (3) Dovada plăţii taxelor anuale de menţinere în registrele dedicate se transmite Direcţiei autorizări şi avizări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, pe suport hârtie sau prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   Art. 4. - (1) Taxa de examinare prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, este în cuantum de 250 lei.

    (2) Taxa de reexaminare prevăzută la art. 11 din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, este în cuantum de 300 lei.

    (3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se achită în contul RO19 BTRL 0450 1205 S490 0901, deschis pe seama Fundaţiei Institutul de Management în Asigurări (IMA) la Banca Transilvania, Sucursala Victoria.

   Art. 5. - (1) În vederea certificării persoanelor aflate în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, asigurătorii şi brokerii de asigurare au obligaţia să verifice documentele depuse în acest sens de către persoanele respective.

    (2) După verificările efectuate conform alin. (1), asigurătorii şi brokerii de asigurare au obligaţia de a elibera o adeverinţă care să ateste încadrarea persoanei în cauză în situaţia de excepţie şi de a o transmite IMA, în vederea alocării unui cod RI necesar înscrierii persoanei respective în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări şi obţinerii ulterioare a codului RAF conform procedurii uzuale prevăzute de Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică de la data publicării. 

 

   Art. 7. - Nerespectarea dispoziţiilor prezentei decizii se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.     

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Constantin Buzoianu 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 400.