Facebook LinkedIn

Ordin nr. 20/2012

pentru completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 16.10.2012).

   Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 octombrie 2012, prin care s-a adoptat completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, 

   în temeiul art.4 alin.(26) şi (27), al art.5 lit. b), b1) şi al art. 8 alin.(1) și al art.12, precum și al art.4 alin.(20) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Articol unic. - Normele privind privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012, se completează după cum urmează:
- La art. 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat. alineatul (21) cu următorul cuprins:
"(21) Restricţiile prevăzute la art.5. alin.(1), lit. g), se aplică şi în cazul persoanelor fizice sau juridice, acţionari semnificativi ai unui asigurător care doresc să-şi majoreze cota de capital deţinută ori care participă la majorarea capitalului acelui asigurător.”

p. Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Gheorghe-Cornel COCA-CONSTANTINESCU
Bucureşti, 10 octombrie 2012
Nr. 20