Facebook LinkedIn

Ordin nr. 7/2013

pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 20/02/2013).  

  Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 22 ianuarie 2013 prin care s-au adoptat Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, 
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), precum şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin: 

  Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 
  Art. 2. - Normele prevăzute la art. (1) sunt aplicabile asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 şi lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Art. 3. - Asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 
  Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2011 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 5 martie 2012.
  Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 


Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George Tudor
Bucureşti 4 februarie 2013 
Nr. 7


---------------
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri. nr. 1.