Ordin nr. 10/2013

pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 176 din 01/04/2013).  

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 26 februarie 2013, prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), art. 8 alin. (1) şi ale art. 35 alin. (5) lit.h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic - Anexa nr. 6 la Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.14 din 6 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
 1. Punctul 2.2 va avea următorul cuprins:
„2.2. Prin contractul de răspundere civilă profesională sunt acoperite cererile de despăgubire introduse pentru prima dată în scris de către persoana prejudiciată, în perioada de valabilitate a contractului, cererea de despăgubire fiind urmare a unor erori profesionale săvârșite inclusiv în perioada retroactivă stabilită în contractul de asigurare.”
2. Punctul 3.5 se abrogă.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George Tudor
Bucureşti, 25 martie 2013
Nr. 10