Facebook LinkedIn

Ordin nr.11/2013

pentru modificarea Normelor privind autorizarea și funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 18/04/2013).

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 2 aprilie 2013 prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.4 alin. (26) şi (27), al art.5 lit. b) şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic - Normele privind privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
La articolul 29, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru persoanele menţionate la alin. (1) care la data apariţiei prezentelor norme sunt angajate la un asigurător, indiferent de funcţia pe care o ocupă, perioada maximă de conformare este până la data de 31 octombrie 2013 inclusiv.”

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George Tudor
Bucureşti, 11 aprilie 2013
Nr. 11