Facebook LinkedIn

Lege nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează: a) autorizarea şi funcţionarea societăţilor de asigurare şi reasigurare cu sediul pe teritoriul României, denumite în continuare societăți; b) supravegherea desfăşurării activităţii societăților prevăzute la lit.a) în România, pe teritoriul celorlalte state membre și pe teritoriul statelor terțe; c) autorizarea, funcționarea și supravegherea sucursalelor societăților din state terțe; d) supravegherea grupurilor de asigurare şi de reasigurare; e) atribuţiile Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în calitate de autoritate competentă cu reglementarea, autorizarea și supravegherea societăților, .... .


Descarcă AICI Legea nr. 237/2015. Descarcă AICI Anexele la Legea nr. 237/2015.


Legea a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 28 octombrie 2015.