Facebook LinkedIn

Lege nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

Art. 1. – (1) Fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fondul se constituie ca persoană juridică de drept public. Organizarea şi funcţionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului. 
................................................................................................................................................................................


Descarcă AICI Legea FGA nr. 213 /2015.


Legea a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 24 iulie 2015.