Facebook LinkedIn

Ordonanta de urgenta nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 30/10/2007).

Având în vedere urgența armonizării legislației din domeniul asigurărilor cu reglementările din domeniul administrării fondurilor de pensii administrate privat, pentru crearea unui cadru unitar de reglementare și supraveghere a entităților care acționează în aceste sectoare, care nu ar fi posibil decât după ce se realizează modificarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Alineatul (19) al articolului 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
"(19) Prin excepție de la prevederile alin. (5) lit. d), brokerii de asigurare și/sau de reasigurare pot desfășura activități de marketing al fondului de pensii administrat privat și/sau al prospectului schemei de pensii facultative, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare."
Art. II. - Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
--------------
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 24 octombrie 2007
Nr. 117