Facebook LinkedIn

Ordonanta de urgenta nr. 116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, precum şi pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 05/07/2000).

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 45 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Până la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Finanţelor exercită atribuţiile date în competenţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prevăzute la art. 5, cu excepţia celei prevăzute la lit. j)."
2. Articolul 45 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Finanţelor, competenţele legale ale Ministerului Finanţelor, precum şi ale Guvernului României, astfel cum sunt prevăzute, la data intrării în vigoare a prezentei legi, la art. 5, 7, 53, 60, 65 şi 67 din Legea nr. 136/1995, se preiau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, dată la care Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare îşi încetează activitatea."
Art. II. - Dispoziţiile legale referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Finanţelor îşi menţin valabilitatea până la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit art. 43 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor.

p. PRIM-MINISTRU, MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:
Ministrul Finanţelor,
Decebal Traian Remeş

Bucureşti, 29 iunie 2000
Nr. 116