Facebook LinkedIn

Lege nr. 180/2007 pentru abrogarea dispoziţiilor cap. III1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 20/06/2007).

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Dispoziţiile cap. III1 "Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională pentru medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale" din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucureşti, 12 iunie 2007
Nr. 180