Facebook LinkedIn

IDD

   Directiva (EU) 2016/97 a Parlamentului  European și a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (IDD), publicată în
 Jurnalul Oficial al  Uniunii Europene la data de 2.02.2016, abrogă și reformează Directiva 2002/92/EC a Parlamentului  European și a Consiliului European din 9.12.2002 privind  intermedierea în asigurări .


   IDD completează prevederile privind vânzarea produselor de investiții conform prevederilor Directivei nr. 65/2014 privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID II) și  prevederilor privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări conform Regulamentului (UE)  nr. 1286/2014 al Parlamentului  European și al Consiliului European (PRIIPs).

   IDD a intrat în vigoare  în data de 22 februarie 2016, statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziție o perioadă de 24 luni pentru transpunerea acestei directive în  legislațiile naționale.

 

DIRECTIVA (UE) 2018/411 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018, de modificare a Directivei (UE) 2016/97 (IDD) în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre, a fost publicată în Jurnalul Oficial


Directiva nr. 2018/411 intră  în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial și se aplică cu efect retroactiv de la 23 februarie 2018.  Statele membre ale Uniunii Europene  adoptă și publică până la 1 iulie 2018, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prevederilor Directivei nr. 2016/97 și aplică dispozițiile Directivei nr. 2016/97 până cel târziu de la 1 octombrie 2018.

În consecință, Comisia a procedat la elaborarea  Regulamentului delegat (UE) 2018/541 din 20 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora,  modificarea referindu-se la amânarea aplicării prevederilor Directivei nr. 2016/97  în funcție de data menționată în Directiva nr. 2018/411.

Regulamentul delegat nr. 2018/541 a fost publicat în Jurnalul Oficial în data de 6 aprilie 2018 și intră în vigoare în 20 zile de la data publicării.

Data de aplicare a Regulamentelor delegate nr. 2017/2358 și nr. 2017/2359 a fost modificată conform Directivei nr. 2018/411 – până cel târziu de la 1 octombrie 2018.

 

Regulamentele delegate ale Comisiei pot fi regăsite aici:

-    REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/541 AL COMISIEI din 20 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora 

-   REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2358 AL COMISIEI  din 21 septembrie 2017  de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurăr

-   REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2359 AL COMISIEI din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări


  1. Comisia Europeană – Regulamente delegate aferente Directivei nr. 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD, publicate în Jurnalul Oficial al UE – 20 decembrie 2017
  2. EIOPA – Raport final asupra Ghidurilor aferente Directivei 2016/97 – IDD, privind produsele de învestiții bazate pe asigurări care au o structură complexă ce conduce la înțelegerea cu dificultate a riscurilor, de către clienți
  3. Ministerul Finanțelor Publice – Proiect de lege privind distribuția de asigurări – IDD, proiectpublicat pe site-ul Ministerului – 26 septembrie 2017
  4. Comisia Europeană – Regulamente delegate aferente Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD, publicate pe site-ul Comisiei – 21 septembrie 2017
  5. Completare la comunicatul privind Regulamentul (EU) 2017/1469 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (PID)
  6. Comisia Europeană – Regulament de Punere în Aplicare (EU) 2017/1469 al Comisiei din 11 august 2017 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (IPID - Insurance Product Information Document)
  7. Comisia Europeană – Proiecte Regulamente Delegate aferente Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări - IDD
  8. EIOPA – Aviz tehnic asupra unui format standard pentru IPID (document de informare al produsului de asigurare) conform Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD
  9. EIOPA - Consultare publică privind proiectul Ghidurilor aferente Directivei 2016/97 privind produsele de învestiții bazate pe asigurări care au o structură complexă ce conduce la înțelegerea cu dificultate a riscurilor, de către clienți