Facebook LinkedIn

IDD

   Directiva (EU) 2016/97 a Parlamentului  European și a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (IDD), publicată în
 Jurnalul Oficial al  Uniunii Europene la data de 2.02.2016, abrogă și reformează Directiva 2002/92/EC a Parlamentului  European și a Consiliului European din 9.12.2002 privind  intermedierea în asigurări .


   IDD completează prevederile privind vânzarea produselor de investiții conform prevederilor Directivei nr. 65/2014 privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID II) și  prevederilor privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări conform Regulamentului (UE)  nr. 1286/2014 al Parlamentului  European și al Consiliului European (PRIIPs).

   IDD a intrat în vigoare  în data de 22 februarie 2016, statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziție o perioadă de 24 luni pentru transpunerea acestei directive în  legislațiile naționale.

 

Recomandări ale A.S.F. pentru societățile de asigurare și de reasigurare care sunt autorizate să practice clasa 18: "asistență pentru persoane aflate în dificultate în timpul deplasărilor ori absenței de la domiciliu sau reședința obișnuită"

 Vă rugăm citiți AICI  textul integral al Recomandărilor  făcute de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru societățile de asigurare și de reasigurare care sunt autorizate să practice clasa 18 "asistență pentru persoane aflate în dificultate în timpul deplasărilor ori absenței de la domiciliu sau reședința obișnuită".

Descărcați AICI ANEXA cu instrucțiunile de completare a tabelului de raportare.

   1. REGULAMENTUL (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 09.12.2019
  2. Regulamentul Delegat (UE) 2019/1935 al Comisiei din 13.05.2019 de modificare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care adaptează valorile de bază în euro pentru asig...
  3. EIOPA - Consultare publică asupra avizului tehnic privind integrarea factorilor și riscurilor de sustenabilitate în actele delegate aferente Directivei Solvency II și Directivei IDD
  4. DIRECTIVA (UE) 2018/411 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018, de modificare a Directivei (UE) 2016/97 (IDD) în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre, a fost publicată în Jurnalul Oficial
  5. Comisia Europeană – Regulamente delegate aferente Directivei nr. 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD, publicate în Jurnalul Oficial al UE – 20 decembrie 2017
  6. EIOPA – Raport final asupra Ghidurilor aferente Directivei 2016/97 – IDD, privind produsele de învestiții bazate pe asigurări care au o structură complexă ce conduce la înțelegerea cu dificultate a riscurilor, de către clienți
  7. Ministerul Finanțelor Publice – Proiect de lege privind distribuția de asigurări – IDD, proiectpublicat pe site-ul Ministerului – 26 septembrie 2017
  8. Comisia Europeană – Regulamente delegate aferente Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD, publicate pe site-ul Comisiei – 21 septembrie 2017
  9. Completare la comunicatul privind Regulamentul (EU) 2017/1469 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (PID)