Facebook LinkedIn

IDD

   Directiva (EU) 2016/97 a Parlamentului  European și a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (IDD), publicată în
 Jurnalul Oficial al  Uniunii Europene la data de 2.02.2016, abrogă și reformează Directiva 2002/92/EC a Parlamentului  European și a Consiliului European din 9.12.2002 privind  intermedierea în asigurări .


   IDD completează prevederile privind vânzarea produselor de investiții conform prevederilor Directivei nr. 65/2014 privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID II) și  prevederilor privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări conform Regulamentului (UE)  nr. 1286/2014 al Parlamentului  European și al Consiliului European (PRIIPs).

   IDD a intrat în vigoare  în data de 22 februarie 2016, statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziție o perioadă de 24 luni pentru transpunerea acestei directive în  legislațiile naționale.

 

EIOPA - Consultare publică asupra avizului tehnic privind integrarea factorilor și riscurilor de sustenabilitate în actele delegate aferente Directivei Solvency II și Directivei IDD

 

Proiectul Comisiei Europene privind finanțarea sustenabilă în cadrul proiectului-cadru privind Uniunea Piețelor de Capital, a debutat  în decembrie 2016 prin:

- stabilirea unui grup de experți de nivel înalt,

- publicarea unui plan de acțiune pentru o creștere sustenabilă a finanțării – în luna martie 2018,

- adoptarea unui pachet legislativ privind taxonomía – în data de 24 mai 2018,

- stabilirea unui grup de experți tehnici din rândul statelor membre, începând cu 13 iunie 2018.

          

 Pachetul legislativ adoptat în data de 24 mai cuprinde:

-criteriile pentru determinarea unui sistem de clasificare unificată, taxonomie, la nivelul Uniunii Europene, care să definească ceea ce este sustenabil și să identifice domeniile în care investițiile sustenabile pot avea cel mai mare impact,

  - cerințele privind o evaluare obligatorie a preferințelor ESG (guvernanță, mediu social, mediu înconjurător) ale investitorilor,

   - introducerea definițiilor noilor categorii de indici de referință, și anume „indicele de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon” și „indicele de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon”.

   

În mandatul acordat EIOPA, Comisia solicită modificarea Regulamentelor Delegate aferente IDD prin integrarea factorilor și riscurilor de sustenabilitate în procesele de luare a deciziilor privind investițiile.

Avizul tehnic EIOPA va fi bazat pe principii, principalele solicitări privind IDD se referă la cerințele organizaționale – conflictele de interese și adaptarea pieței țintă în cadrul guvernanței și supravegherii produselor (POG).

Comisia dorește o abordare unitară referitor la introducerea prevederilor privind finanțarea sustenabilă în completarea regulamentelor aferente directivelor Solvabilitate II și IDD și, în același timp, o colaborare strânsă între EIOPA și ESMA privind pregătirea avizelor tehnice, sugerând grupuri de lucru comune.

În data de 26 noiembrie 2018 a fost publicat pe site-ul EIOPA, proiectul avizului tehnic cu propunerile EIOPA pentru amendarea actelor delegate aferente Solvency II și IDD.  

Termenul limită pentru transmiterea comentariilor este 30 ianuarie 2019.

Mai multe detalii găsiți AICI.  1. DIRECTIVA (UE) 2018/411 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018, de modificare a Directivei (UE) 2016/97 (IDD) în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre, a fost publicată în Jurnalul Oficial
  2. Comisia Europeană – Regulamente delegate aferente Directivei nr. 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD, publicate în Jurnalul Oficial al UE – 20 decembrie 2017
  3. EIOPA – Raport final asupra Ghidurilor aferente Directivei 2016/97 – IDD, privind produsele de învestiții bazate pe asigurări care au o structură complexă ce conduce la înțelegerea cu dificultate a riscurilor, de către clienți
  4. Ministerul Finanțelor Publice – Proiect de lege privind distribuția de asigurări – IDD, proiectpublicat pe site-ul Ministerului – 26 septembrie 2017
  5. Comisia Europeană – Regulamente delegate aferente Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD, publicate pe site-ul Comisiei – 21 septembrie 2017
  6. Completare la comunicatul privind Regulamentul (EU) 2017/1469 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (PID)
  7. Comisia Europeană – Regulament de Punere în Aplicare (EU) 2017/1469 al Comisiei din 11 august 2017 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (IPID - Insurance Product Information Document)
  8. Comisia Europeană – Proiecte Regulamente Delegate aferente Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări - IDD
  9. EIOPA – Aviz tehnic asupra unui format standard pentru IPID (document de informare al produsului de asigurare) conform Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD