Facebook LinkedIn

Hotărârea nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 05/11/2013).     Având în vedere audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale şi cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat,
    în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România,
 
    Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
 
   Art. 1. - Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 5 noiembrie 2013, 5 membri executivi, respectiv preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 4 membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18 iunie 2013, se abrogă.
 
    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 5 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
 
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
 Bucureşti, 5 noiembrie 2013
 Nr. 60
    
ANEXĂ
 

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 
   1. Ruşanu Dan Radu - preşedinte - membru executiv
   2. Dăianu Daniel - prim-vicepreşedinte - membru executiv
   3. Ursache Mircea - vicepreşedinte - membru executiv - sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare
   4. Moldoveanu Corneliu - vicepreşedinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor
   5. Giurescu Ion - vicepreşedinte - membru executiv - sectorul sistemului de pensii private
   6. Sârbu Marian - membru neexecutiv
   7. Biro Albin - membru neexecutiv
   8. Marcu Gheorghe - membru neexecutiv
   9. Mîrzac Marian - membru neexecutiv