Facebook LinkedIn

PROIECT REGULAMENT privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii ....

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică:

a) societăților de servicii de investiții financiare, denumite în continuare, S.S.I.F.;
b) societăților de administrare a investițiilor în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 32/2012;
c) administratorilor de fonduri de investiții alternative în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 74/2015.

(2) În sensul cap. II, III și IV ale prezentului regulament, trimiterile la S.S.I.F. și instrumente financiare cuprind și instituțiile de credit și depozitele structurate în legătură cu toate cerințele menționate la art. 5 alin. (1) și (2) din Legea nr. …/2017 privind piețele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. … /2017.

(3) Orice referire la autoritatea competentă se consideră a fi făcută în mod corespunzător la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F. respectiv la Banca Națională a României, denumită în continuare B.N.R., conform atribuțiilor specifice acestor autorități, stabilite la art. 2, alin. (1) și (2) din Legea nr. …/2017.
....... 


Descarcă AICI textul integral al proiectului de regulament. Citește AICI Nota de fundamentare. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până cel târziu în data de 11 noiembrie 2017.