Facebook LinkedIn

PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanță

Art. 1. - Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA privind măsurile alternative de performanţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă. ....

Descarcă aici Proiectul de Normă. Descarcă aici Nota de prezentare.