Facebook LinkedIn

NORMĂ pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele IFRS, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Art. 1 – (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, enumerate la art. 2 alin. (1). 

Descarcă AICI proiectul de normă. 

NORMA pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare,  a fost înaintată Ministerului Finanțelor Publice în vederea avizării.