Facebook LinkedIn

PROIECT Lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 32/2012 privind OPCVM şi SAI, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, având ca obiect transpunerea Directivei 2014/91/UE (UCITS V)

Descarcă AICI proiectul de lege. 

Consiliul ASF a aprobat proiectul de lege, în şedinţa din data de 25.11.2015, acesta fiind înaintat Ministerului Finanțelor Publice în data de 26.11.2015., în vederea promovării sale şi a iniţierii procesului de avizare interministerială.