Facebook LinkedIn

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE REFERITOARE LA PROIECTUL DE REGULAMENT PRIVIND STATUTUL JURIDIC AL ACŢIUNILOR CARE SE TRANZACŢIONEAZĂ PE PIAŢA RASDAQ SAU PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE NECOTATE

 14.11.2014


În data de 19 noiembrie 2014, ora 15,00 se organizează la sediul A.S.F., din Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, Bucureşti, sala de Şedinţe 4/P-01, parter, intrarea A, dezbaterea publică pe marginea Proiectului de Regulament privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate (denumit în continuare Proiectul de Regulament).

Toate persoanele interesate să participe la respectiva dezbatere publică vor transmite până la data de 18.11.2014, ora 11:00, la adresa de email reglementari@cnvmr.ro,datele lor de contact (nume, prenume, CNP, funcţia/calitatea deţinută în cadrul entităţii), cu care se vor înregistra la sediul A.S.F. din Splaiul Independenţei, nr. 15, sector 5, Intrarea B, pentru a putea participa la dezbaterea publică.


Citește aici textul integral al Anunțului. Citește aici Nota privind Proiectul de Regulament.