Facebook LinkedIn

└ Prevenirea spălării banilor

Reglementări europene - Prevenirea Spălării Banilor

PREVENIREA
SPĂLĂRII BANILOR
ŞI A FINANŢĂRII TERORISMULUI

Directiva 70/2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia „persoanelor expuse politic”şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitat.

Regulamentul Nr. 1781/2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri

Directiva 60/2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului