Facebook LinkedIn

└ Pensii Private

Reglementări europene - Pensii Private

     PENSII OCUPAŢIONALE

 DIRECTIVA (UE) 2016/2341 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP)