Facebook LinkedIn

└ Ghiduri ESMA

Reglementări europene - Ghiduri ESMA

Ghidul ESMA privind procedurile standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.909/2014 

ASF intenționează să aplice ghidul de la data intrării în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2018/1229 al Comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare, prin emiterea unei norme în acest sens.

Ghid cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul

ASF intenționează aplicarea acestui ghid și a notificat ESMA în acest sens.

Ghidul ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărților centrale

Ghidul ESMA privind măsurile EMIR de marjă anti-prociclicitate pentru contrapărțile centrale

Ghid privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozitarii centrali de titluri devaloare (CSDR)
Ghidul ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă
Ghidul ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea
Ghidul ESMA privind cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014
Ghidul ESMA privind accesul unui CSD la fluxurile de tranzacții ale CPC-urilor și ale locurilor de tranzacționare
Ghidul ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței participanților la CSD
Ghidul ESMA privind calibrarea sistemelor de tip întrerupător de circuit și publicarea întreruperilor tranzacționării în temeiul MiFID II
Ghidul ESMA cu privire la validarea și revizuirea metodologiilor agențiilor de rating de credit
GHIDUL MAR - Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri
Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA (ESMA/2016/579) modifică alineatul 33, Secțiunea VIII - Orientări privind apartenența AFIA la un grup din Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA (ESMA/2013/232)
Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva OPCVM (ESMA/2016/575)

Ghidul MAR - Amânarea publicării informațiilor privilegiate

Ghidul MAR - Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață

Ghidurile Tehnice ale ESMA privind raportarea AFIA
Schemele XSD necesare pentru generarea fișierelor de raportare în conformitate cu Ghidurile Tehnice ale ESMA

Ghidul privind obligaţiile de raportare în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (d) şi articolul 24 alineatele (1), (2) şi (4) din AFIA - ESMA/2014/869

Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA - ESMA/2013/232
 

Ghidul privind conceptele-cheie ale Directivei AFIA - ESMA/2013/611

Ghidul ESMA privind măsurile alternative de performanță
ASF intenționează aplicarea acestui ghid și a notificat ESMA în acest sens.


Ghidul ESMA pentru aplicarea standardelor referitoare la informațiile financiare

Ghidul ESMA privind tratarea plângerilor în sectorul valorilor mobiliare (ESMA) și în sectorul bancar (ABE), așa cum a fost publicat pe site-ul ESMA.

Ghidurile şi recomandările ESMA privind punerea în aplicare a principiilor CPSS-IOSCO pentru infrastructurile pieței financiare în ceea ce privește contrapărțile centrale
ASF intenționează aplicarea acestor ghiduri și recomandări și a notificat ESMA în acest sens.

Orientărilor privind noţiunile cheie din DAFIA (ESMA/2013/592)

Ghid privind OPCVM-urile de tip ETF şi alte aspecte legate de OPCVM-uri

Orientări privind derogările aplicabile pentru activităţile de formator de piaţă şi operaţiunile de pe piaţa primară română

Orientări ESMA privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente

Orientări cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind adecvarea

Orientări cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţi


Ghid - Politici și practici de remunerare (Directiva privind piețele instrumentelor financiare, MiFID)