Facebook LinkedIn

Program activitate ASF 2017

Programul strategic al ASF pe anul 2017 vizează menținerea si funcționarea ordonată și corectă a piețelor, corelarea cu legislația europeană și cu cele mai bune practici internaționale în domeniu, având drept consecință creșterea încrederii investitorilor în piața financiară nebancară și protecția acestora. În acest sens, ASF își va concentra activitatea pe asigurarea sustenabilității obiectivelor strategice începute în 2016, iar pe lângă acestea va acționa pentru îndeplinirea noilor obiective stabilite pentru anul următor, respectiv:

  • protecția consumatorului
  • reglementarea și alinierea la legislația europeană
  • întărirea supravegherii piețelor
  • dezvoltarea piețelor financiare nebancare
  • întărirea capacității instituționale
  • contribuția la construcția europeană instituțională

 Citiți AICI textul integral al Programului de activitate al ASF pentru anul 2017.