Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 04.06.2020

Bucureşti, 4 iunie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Autorizare

Numirea domnului Aleš Tausche în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea intervenită în actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.;

Modificările intervenite în documentele Fondurilor deschise de investiții BT Obligațiuni, BT Index Austria - ATX, BT Euro Obligațiuni, BT Fix, BT Euro Fix și BT Dolar Fix administrate de BT Asset Management SAI S.A.;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi, de către actualul auditor financiar Expert Audit S.R.L., a situațiilor financiare aferente anilor 2020 și 2021 ale societății OTP Asset Management Romania SAI S.A. și ale următoarelor fonduri deschise de investiții: OTP AvantisRO, OTP ComodisRO, OTP Obligațiuni, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Dinamic, OTP Premium Return și OTP Expert;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a diminuării capitalului social al societății Comcereal S.A. Botoșani, ca urmare a unor hotărâri judecătorești;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

 

*********

Despre A.S.F.

A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.