Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 11.06.2020

Bucureşti, 11 iunie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

B)  Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la S.S.I.F. Estinvest S.A.

C)  Autorizare

Numirea domnului Roșca Radu Claudiu în calitate de membru al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A.;

Numirea doamnei Iliescu Daniela - Elena în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SAI Patria Asset Management S.A.;

Numirea doamnei Runcan Luminița – Delia, a doamnei Nistor – Gabriela Cristina și a domnului Nistor Ioan – Alin în calitate de membri ai Consiliului de administrație al societății BT Asset Management SAI S.A.;

Numirea domnului Leonard-Victor Lache în calitate de persoană care conduce structura de administrare a riscurilor din cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Actului constitutiv al societății LMC Asig Broker de Asigurare S.R.L. (aprobare noi asociați semnificativi);

Modificarea Actului constitutiv al societății Titan Broker de Asigurare S.R.L. (modificare structură asociați și numire noi administratori);

Modificarea Actului constitutiv al societății Safe Invest România Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat unic);

Modificarea Actului constitutiv al S.I.F. Moldova S.A.;

Autorizarea extinderii obiectului de activitate al societății de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A.;

Autorizarea actualizării obiectului de activitate al societății de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr.126/2018;

Modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Active Dinamic administrat de SAI Swiss Capital Asset Management S.A.;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a situațiilor financiare ale S.S.I.F. Voltinvest S.A., aferente exercițiilor financiare pentru 2020 și 2021, de către actualul auditor financiar, JPA Audit & Consultanță S.R.L.;

Modificarea prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Modificarea prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

 

*********

Despre A.S.F.

A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.