Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 20.11.2019

Bucureşti, 20 noiembrie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

 

A)  Reglementare 

Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României.

B)  Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Orizont Broker de Asigurare – Reasigurare S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A. în calitate de administrator al F.P.A.P. Metropolitan Life;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private.

C)  Autorizare

Numirea doamnei Adriana Mihaela Matache în funcția de Director general adjunct la societatea Allianz - Țiriac Asigurări S.A.;

Modificarea Actului constitutiv al societății Ergo Asigurări de Viață S.A., urmare a majorării capitalului social cu 14.910.000 lei, de la 60.635.844 lei la 75.545.844 lei;

Prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății IOR S.A. București;

Prospectul UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Metalica S.A. Oradea;

Emiterea Certificatelor de înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.

 

*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.