Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 27.11.2019

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Regulamentul privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.19/2018 privind distribuția de asigurări (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementărilor contabile aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Autorizare

Modificarea Statutului Fondului de Garantare a Asiguraților (modificare sediu);

Modificarea Actului constitutiv al societății Gothaer Asigurări Reasigurări S.A. ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 1.947.500 lei, de la valoarea de 82.841.730 lei la valoarea de 84.789.230 lei;

Modificarea Actului constitutiv al societății Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. ca urmare a reducerii capitalului social cu suma de 25.788.761,60 lei, de la valoarea de 43.288.761,60 lei la valoarea de 17.500.000 lei;

Prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de Autonom Services S.A. Piatra Neamț și emiterea Certificatului de înregistrare a obligațiunilor emise;

Emiterea Certificatului de înregistrare a obligațiunilor emise de societatea Implant Expert Dso S.A. București în vederea admiterii la tranzacționare pe sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.