Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară -04.12.2019

Bucureşti, 4 decembrie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)   Supraveghere

Rezultatele controlului inopinat realizat la Societatea Certasig Asigurare Reasigurare S.A. (sancționarea societății cu amendă în cuantum de 65.000 lei deoarece nu a calculat corect indicatorii de solvabilitate);

Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea MB Europa Broker de Asigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Info Asig-Broker de Asigurare S.R.L.

B)   Autorizare

Autorizarea actualizării obiectului de activitate al societății de servicii de investiții financiare Estinvest S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018;

Autorizarea extinderii obiectului de activitate al societății de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A.;

Modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Patria Obligațiuni, administrat de SAI Patria Asset Management S.A., ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative și a prevederilor Legii nr. 29/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 32/2012;

Modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Patria Global, administrat de SAI Patria Asset Management S.A., ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative și a prevederilor Legii nr. 29/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 32/2012;

Modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Patria Stock, administrat de SAI Patria Asset Management S.A., ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative și a prevederilor Legii nr. 29/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 32/2012;

Modificările intervenite în prospectul de emisiune al FDI Raiffeisen Conservator Euro, administrat de   SAI Raiffeisen Asset Management  S.A., ca urmare a conversiei valorii unității de fond aparținând Clasei Premium (A);

Modificările intervenite în contractul cadru nr. 8997/11.10.2016 de depozitare și păstrare în siguranță a activelor organismelor de plasament colectiv încheiat între SAI Raiffeisen Asset Management S.A. și Raiffeisen Bank S.A. ca urmare a încheierii Actului adițional nr. 4/2018 în ceea ce privește următoarele fonduri deschise de investiții: FDI Raiffeisen Benefit, FDI Raiffeisen Benefit Euro, FDI Raiffeisen Confort, FDI Raiffeisen Confort Euro, FDI Raiffeisen Ron Plus, FDI Raiffeisen Euro Plus, FDI Raiffeisen Dolar Plus, FDI Raiffeisen România Acțiuni, FDI Raiffeisen Ron Flexi, FDI Raiffeisen Conservator Ron, FDI Raiffeisen Conservator Euro, FDI Raiffeisen Moderat Ron și FDI Raiffeisen Moderat Euro;

Prospectul UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Avioane Craiova S.A. Dolj;

Prospectul UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Aurora S.A. Târgu Frumos;

Emiterea Certificatelor de înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Emiterea Certificatelor de înregistrare a produselor structurate emise de Erste Group Bank AG;

Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Flamura S.A. București.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.