Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 11.12.2019

Bucureşti, 11 decembrie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (Norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Regulamentului pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea ASF (Regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea D&CA Insurance Broker S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. în calitate de administrator al F.P.A.P. Aripi și F.P.F. Stabil;

Rezultatele controlului periodic efectuat la SAI Raiffeisen Asset Management S.A. în calitate de administrator al F.P.F. Raiffeisen Acumulare;

Rezultatele controlului periodic efectuat la BRD – Groupe Société Générale S.A. în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii private.

C)  Autorizare

Numirea doamnei Maria Galabova Rangelova în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.;

Numirea domnului Arnaud Charles Marie René Brière de la Hosseraye în calitate de membru în Consiliul de Administrație al societății BRD Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea proiectului de achiziție prezentat de societatea Uniqa International AG pentru dobândirea unei participații calificate la societatea Uniqa Asigurări S.A., ca urmare a fuziunii prin absorbție dintre Uniqa Internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH și Uniqa International AG;

Aprobarea proiectului de achiziție prezentat de societatea Uniqa International AG pentru dobândirea unei participații calificate la societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A., ca urmare a fuziunii prin absorbție dintre Uniqa Internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH și Uniqa International AG;

Modificarea Actului constitutiv al societății Netgroup Insurance Reinsurance Broker S.R.L. cu privire la obiectul de activitate;

Autorizarea Optimus Fintech S.A. în calitate de societate de servicii de investiții financiare (SSIF);

Înregistrarea Fondului de Investiții Alternative Atlas European Properties Fund, administrat de SAI Atlas Asset Management S.A, și înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Emiterea Certificatului de înregistrare a noilor caracteristici ale societății Retrasib S.A. Sibiu ca urmare a diminuării capitalului social;

Emiterea Certificatului de înregistrare a obligațiunilor emise de societatea Golden Foods Snacks S.A. București în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Aprobarea proiectului de achiziție și a acționarului semnificativ Generali CEE Holding B.V. în cadrul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea majorării capitalului social al Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu suma de 32.000.000 lei, de la valoarea de 40.000.000 lei la valoarea de 72.000.000 lei și autorizarea modificării Actului constitutiv;

Modificarea prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea administrat de Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Asigurări de Viață S.A.

D)  Diverse

Raportul privind evoluția pieței de asigurări în trimestrul III 2019;

Raportul privind pensiile private la 30 septembrie 2019.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.