Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 01.07.2020

Bucureşti, 1 iulie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)    Reglementare

Proiectul de Normă privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 20 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

B)   Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la BRD Asset Management S.A.I. S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la S.A.I. Patria Asset Management S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. în calitate de administrator al F.P.A.P. AZT Viitorul Tău, F.P.F. AZT Moderato și F.P.F. AZT Vivace.

C)   Autorizare

Numirea domnului Franz Weiler pentru un nou mandat în funcția de membru - Președinte Directorat la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Numirea doamnei Florentina Stoian pentru un nou mandat în funcția de Membru al Consiliului de Administrație la societatea Onix Asigurări S.A.;

Modificarea Actului Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Modificările aduse Actului constitutiv al societății Atlantic Broker Group Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ și structura asociaților;

Autorizarea actualizării obiectului de activitate a societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj - Napoca în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a diminuării capitalului social al SIF Oltenia S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

*********

Despre A.S.F.

A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.