Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 23.06.2020

Bucureşti, 23 iunie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)   Reglementare

Proiectul Normei privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

B)  Autorizare

Numirea domnilor Philipp Gamauf și Hannes Roubik în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ai societății Amundi Asset Management S.A.I. S.A.;

Numirea domnului Piers Benedict Walton în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Prelungirea cu doi ani a perioadei de auditare a situațiilor financiare ale societății ABC Asigurări Reasigurări S.A., pentru anii 2020 și 2021, de către auditorul BDO Audit S.R.L.;

Prelungirea cu doi ani a perioadei maxime de auditare de cinci ani consecutivi a situațiilor financiare ale SAI Star Asset Management S.A. și a fondurilor administrate FII Star Value, FII Multicapital, FDI Star Next și FDI Star Focus, pentru anii 2020 și 2021, de către actualul auditor financiar Expert Audit S.R.L.;

Modificările Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bursei de Valori București S.A. și înregistrarea BVB în calitate de administrator de indici de referință nesemnificativi;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Avioane Craiova S.A. Dolj;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Majorarea capitalului social al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu suma de 26.600.000 lei, de la valoarea de 35.970.000 lei la valoarea de 62.570.000 lei și autorizarea modificării Actului constitutiv al societății;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

*********

 

Despre A.S.F.

A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.