Facebook LinkedIn

Comunicat de presă referitor la poziția A.S.F. cu privire la informațiile apărute în ziarul Național din data de 10.06.2020

București, 11 iunie 2020 - Având în vedere informațiile publicate de către ziarul Național, în data de 10 iunie 2020, referitoare la acțiunile de control și la măsurile dispuse de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., precum și la acuzațiile grave aduse la adresa A.S.F. și a membrilor Consiliului, Autoritatea face următoarele precizări:

  • A.S.F. respinge cu fermitate acuzațiile aduse cu privire la modalitatea în care a valorificat rezultatele controlului periodic desfășurat la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. Măsurile au făcut obiectul comunicărilor publice ale A.S.F. din data de 12.02.2020 - (https://asfromania.ro/informatii-publice/media/arhiva/6991-deciziile-adoptate-de-consiliul-autoritatii-de-supraveghere-financiara-12-02-2020 și din data de 13.02.2020 - https://asfromania.ro/informatii-publice/media/arhiva/6992-precizari-cu-privire-la-decizia-de-sanctionare-a-societatii-euroins);
  • Măsurile au fost dispuse prin încadrarea faptelor, conform dispozițiilor legale, iar la aplicarea sancțiunilor s-a ținut cont de criteriile de gradualizare și de dispozițiile derogatorii în materia asigurărilor, așa cum sunt prevăzute la articolul 163 din Legea 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, care prevăd că atunci când sunt săvârșite mai multe fapte contravenționale amenda se aplică pentru fapta cea mai gravă;
  • Activitatea de investiții realizată de Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., în perioada vizată de acțiunea de control, a fost verificată și au fost dispuse atât măsuri de remediere, cât și măsuri administrative contravenționale;
  • Fapta referitoare la investiții a fost considerată ca fiind una de gravitate ridicată și a stat la baza aplicării sancțiunii cu amendă în cuantum de 500.000 lei;
  • În prezent, măsurile dispuse de Autoritate, ce vizează aspectele constatate, sunt supuse controlului de legalitate de către instanțele de judecată competente;
  • Apreciem că informațiile au fost diseminate în spațiul public prin redarea incompletă a argumentației ce a stat la baza actului de sancționare;  
  • A.S.F. este, conform legii, singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor care stau la baza emiterii deciziilor sale. Autoritatea nu a acționat și nu va acționa în niciun caz la presiunea vreunei entități publice sau private pentru îndeplinirea actelor de reglementare și supraveghere a piețelor financiare non-bancare.

A.S.F. consideră așadar că informațiile publicate au fost prezentate în mod denaturat, fiind scoase din context. A.S.F. a acționat cu bună-credință, cu echidistanță și în limitele legii care îi oferă atribuții privind reglementarea și supravegherea piețelor financiare non-bancare din România. Alte informații legate de valorificarea rezultatelor controlului nu au caracter public, acestea putând fi puse la dispoziție doar în condițiile legii.

*********

Despre A.S.F.

A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.