Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 08.04.2020

Bucureşti, 8 aprilie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A) Reglementare

   Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Regulamentul pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19 (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma privind prorogarea termenelor de depunere a situațiilor financiare anuale din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Supraveghere

Publicarea tarifelor de referință pentru asigurarea RCA.

C) Autorizare

Numirea domnului Barbu-Mircea Buzera în funcția de Vicepreședinte Directorat la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.;

Numirea domnului Stefano Pregnolato în calitate de administrator al societății Amundi Asset Management S.A.I. S.A.;

Acordarea avizului societății Asicons Broker de Asigurare S.R.L. pentru desfășurarea activității de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a obligațiunilor emise de societatea Artprint S.A. București în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a obligațiunilor emise de societatea OMRO IFN S.A. Târgu Mureș în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Modificarea Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Vital administrat de Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Vital administrat de Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.


*********

Despre A.S.F.

A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.