Facebook LinkedIn

Comunicat de presă privind evenimentele societare și evaluarea impactului asupra activității emitenților în contextul COVID-19

Bucureşti, 12 martie 2020 – În exercitarea atribuțiilor de supraveghere, Autoritatea de Supraveghere Financiară urmărește evoluția situației apărute în ceea ce privește răspândirea COVID-19.

În acest context, A.S.F. aduce în atenția societăților, ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața de capital, necesitatea realizării unei evaluări proprii și specifice emitentului și adoptării tuturor măsurilor necesare conform recomandărilor formulate de autorități în vederea prevenirii/limitării răspândirii COVID-19.

Astfel, în ceea ce privește evenimentele societare programate pentru perioada următoare, societățile trebuie să asigure informarea în mod corespunzător a acționarilor și să faciliteze posibilitatea exprimării dreptului de vot în cadrul AGA prin modalitățile alternative participării în mod direct sau prin reprezentant, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege (vot prin corespondență, participare prin mijloace electronice de transmisie a datelor).

Totodată, în contextul dat este esențială asigurarea informării corespunzătoare a acționarilor/ investitorilor în ceea ce privește eventualele informații privilegiate.

În acest sens, informațiile comunicate public de către emitent, prin reprezentanții săi, precum și modalitatea de comunicare a acestora trebuie să îndeplinească criteriile legale, de natură a asigura calitatea/validitatea informațiilor, precum și informarea în mod uniform prin utilizarea canalelor de comunicare consacrate, evitându-se apariția unor situații de acces asimetric la informații relevante în legătură cu emitentul.

A.S.F. încurajează emitenții să realizeze o proprie evaluare cu privire la efectele pe care COVID-19 le are/le poate avea asupra activității desfășurate și să întocmească și să publice un document de informare a acționarilor/investitorilor.     

În contextul prezentat, A.S.F. va urmări îndeplinirea obligațiilor emitenților de a asigura respectarea drepturilor acționarilor/investitorilor (dreptul acționarilor de a participa și vota în cadrul Adunărilor Generale și dreptul de informare), asigurând emitenții de întreg sprijinul instituțional în vederea identificării celor mai bune practici. 


*********

Despre A.S.F.

A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.