Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 05.02.2020

Bucureşti, 5 februarie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Proiectul Normei privind încheierea exercițiului financiar pentru entitățile din domeniul asigurărilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2019 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)  Supraveghere

Rezultatele activității de control inopinat la societatea de asigurare Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A.

Consiliul ASF a decis sancționarea societății cu amendă în sumă de 100.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale stipulate în Legea 132/2017 și Norma 20/2017 referitoare la:

- înregistrarea cererii de despăgubire depusă la dosar;

- răspunsul privind solicitarea de despăgubire și formularea ofertei;

- utilizarea Procesului verbal de constatare care nu conține mențiunea conform căreia persoana prejudiciată are dreptul să se poată adresa oricărei unități reparatoare auto, fără nicio restricție sau constrângere din partea asigurătorului RCA;

- utilizarea unor surse de referință neprevăzute în legislația din domeniul asigurărilor;

- termenul de încheiere a procesului verbal suplimentar de constatare.

De asemenea, Consiliul ASF a decis ca societatea să prezinte, în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei, un plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Societatea are dreptul de a contesta sancțiunea în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii Consiliului ASF.

Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Lion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea April Broker de Asigurare S.R.L. (retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare).

 

C)  Autorizare

 Numirea domnului Mircea Georgescu în funcția de Director general adjunct la societatea Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.;

 Numirea doamnei Nicolae Carmen Florentina în funcția de conducător executiv al societății Agro Protector 2010 Asigurări - Broker de Asigurare S.R.L.;

 Numirea doamnei Laura Hexan în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății SAI Erste Asset Management S.A.;

 Modificarea Actului constitutiv al Omniasig Vienna Insurance Group S.A. ca urmare a majorării capitalului social al societății cu suma de 42.544.719 lei, de la valoarea de 463.807.666 lei la valoarea de 506.352.385 lei;

 Modificarea Actului constitutiv al societății Dexasig Broker de Asigurare S.R.L. (numire cenzor);

 Modificările Actului constitutiv al societății Stellar Re Intermediaries Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L. (schimbarea sediului și completarea obiectului de activitate);

 Solicitarea societății Generali România Asigurare Reasigurare S.A. de prelungire a perioadei de auditare a societății de către auditorul Ernst & Young Assurance S.R.L.;

 Prelungirea perioadei de auditare a societății Eurolife Erb Asigurări Generale S.A. de către auditorul PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.;

 Prelungirea perioadei de auditare a societății Eurolife Erb Asigurări de Viață S.A. de către auditorul PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.;

 Prelungirea perioadei de auditare a societății Uniqa Asigurări de Viață S.A. de către auditorul PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.;

 Prelungirea perioadei de auditare a societății Uniqa Asigurări S.A. de către auditorul PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.;

 Prelungirea perioadei de auditare a societății Omniasig Vienna Insurance Group S.A. de către auditorul KPMG Audit S.R.L.;

 Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de Erste Group Bank AG;

 Emiterea Certificatului de Înregistrare a noilor caracteristici ale SIF Transilvania S.A. ca urmare a diminuării capitalului social;

 Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Azt Vivace administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

 Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Azt Moderato administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

 Modificarea Actului individual de Aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Azt Viitorul Tău administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.


*********


Despre A.S.F.

A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.