Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 13.11.2019

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul.

B)  Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea LONDON BROKERS - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A. în calitate de administrator al F.P.A.P. NN;

Sancționarea companiilor de brokeraj în asigurări care nu au respectat prevederile legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

C)  Autorizare

Numirea domnului Reiner Türr  în funcția de Director general adjunct/ Director Financiar (CFO) și Membru al Conducerii Executive la societatea GOTHAER ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A.;

Numirea domnului Mihai Țânțaru în funcția de Director de investiții în cadrul NN Asigurări de Viață S.A.;

Modificarea Actului Constitutiv ca urmare a majorării capitalului social la societatea ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. cu suma de 84.177.820,20 lei, de la valoarea de 424.939.437,20 lei la valoarea de 509.117.257,40 lei;

Modificările aduse Actului constitutiv al societății INTERNATIONAL LINK INSURANCE BROKER S.R.L. (cesiune de părți sociale, asociat unic, numire administrator și modificarea unui articol);

Modificările aduse Actului constitutiv al societății WESTACO BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (aprobare nou asociat semnificativ, modificare date personale asociat semnificativ, modificare structură asociați, modificare participații asociați, îndreptare eroare materială);

Modificările aduse Actului Constitutiv al societății INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.R.L. (modificare obiect de activitate);

Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST ACTIVE RON, FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST SOLID RON și FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST BALANCED RON, administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a fuziunii prin absorbție a acestor fonduri;

Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST ACTIVE EUR și FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST SOLID EUR, administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a fuziunii prin absorbție a acestor fonduri;

Prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de  PATRIA BANK S.A. BUCUREȘTI și emiterea Certificatului de înregistrare a obligațiunilor emise;

Modificarea Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA, administrat de CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.