Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 04.11.2019

Bucureşti, 4 noiembrie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Regulament pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)  Autorizare

Numirea doamnei Hetel Maria și a domnului Paverman Alexandru în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ai SSIF Muntenia Global Invest S.A. ca urmare a reînnoirii mandatelor acordate acestora;

Numirea domnului Horia Erdei Braun în calitate de Președinte al Directoratului SAI Erste Asset Management S.A.;

Numirea domnului Viorel Giuglea în funcția de Director general al societății Stellar Re Intermediaries Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L.;

Modificarea Actului constitutiv al societății Ergo Asigurări de Viață S.A. ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 9.000.000 lei, de la valoarea 51.635.844 lei la valoarea de 60.635.844 lei;

Modificarea Actului constitutiv al societății Gothaer Asigurări - Reasigurări S.A. ca urmare a schimbării sediului social;

Modificarea Actului constitutiv al societății Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. privind acordarea unui nou mandat al auditorului financiar;

Modificarea Actului  constitutiv al societății Zurich Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. cu privire la obiectul de activitate;

Retragerea de la tranzacționarea pe BVB și radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea ca urmare a declarării falimentului;

Emiterea Certificatelor de înregistrare a obligațiunilor emise de International Investment Bank (IIB) în vederea admiterii la tranzacționare la BVB;

Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

C)  Diverse

Informare privind acțiunea de ”Mystery shopping” desfășurată prin intermediul aplicației “Află la ce fond de pensii ești!” în trimestrul III 2019;

Informare privind activitatea de Call Center a ASF din cadrul Serviciului de Relații cu Publicul în trimestrul III 2019.*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.