Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 30.10.2019

Bucureşti, 30 octombrie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Regulamentul privind procedura de subscriere și răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, și pentru completarea art. 41 din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative (Regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat (Norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (Norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)   Autorizare

Numirea domnului Mircea Varga în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Numirea doamnei Mioara Mărușter în calitate de înlocuitor al Directorului General al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Statutului Fondului de Garantare a Asiguraților;

Modificările Actului constitutiv al societății Pintilie Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune părți sociale, aprobare nou asociat semnificativ, renunțare activitate secundară, modificare denumire societate);

Autorizarea Băncii Comerciale Române S.A. în calitate de depozitar al activelor SIF Banat Crișana S.A.;

Autorizarea Fondului Deschis de Investiţii Raiffeisen Global Equity, administrat de  SAI Raiffeisen Asset Management S.A., şi înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;                                                 

Autorizarea Fondului Deschis de Investiţii Raiffeisen Global Bonds, administrat de SAI Raiffeisen Asset Management S.A., şi înscriere a acestuia în Registrul public al ASF;

Modificările intervenite în documentele fondurilor deschise de investiţii Raiffeisen Benefit, Raiffeisen Benefit Euro, Raiffeisen Confort, Raiffeisen Confort Euro, Raiffeisen Ron Plus, Raiffeisen Euro Plus, Raiffeisen Dolar Plus, Raiffeisen România Acțiuni, Raiffeisen Ron Flexi, Raiffeisen Conservator Ron, Raiffeisen Conservator Euro, Raiffeisen Moderat Ron și Raiffeisen Moderat Euro administrate de Raiffeisen Asset Management SAI S.A.;

Autorizarea Fondului Deschis de Investiții Sanoglobinvest, administrat de SAI Globinvest S.A., și  înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Aprobarea prospectului simplificat aferent exercitării dreptului de preferință în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social al Societății Energetica Electrica S.A. București;

Aprobarea prospectului în vederea majorării capitalului social al societății Lactate Natura S.A. Târgoviște;

Emiterea Certificatului de înregistrare a acțiunilor emise de Bittnet Systems S.A. București în vederea majorării capitalului social;

Majorarea capitalului social și de autorizarea modificării Actului constitutiv al NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.