Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 23.10.2019

Bucureşti, 23 octombrie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare nebancare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 20 de zile).

B)  Supraveghere

Retragerea autorizației de funcționare pentru 35 companii de brokeraj care nu au respectat normele legale în vigoare.

C)  Autorizare

Numirea domnului Robert Woodthorpe Browne în calitate de membru şi Preşedinte al Consiliului de Supraveghere la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.;

Numirea domnului Constantin Sorin George în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A.;

Emiterea Certificatului de înregistrare a acțiunilor emise de societatea Prodlacta S.A. Brașov în vederea majorării capitalului social;

Emiterea Certificatului de înregistrare a noilor caracteristici ale societății Fondul Proprietatea S.A. București ca urmare a operațiunii de diminuare a capitalului social;

Emiterea Certificatului de înregistrare a noilor caracteristici ale SIF Moldova S.A. ca urmare a diminuării capitalului social;

Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 15.000.000 lei, de la valoarea de 52.000.000 lei la valoarea de 67.000.000 lei, și modificarea Actului constitutiv al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.