Facebook LinkedIn

Comunicat de presă cu privire la rezultatele controalelor periodice efectuate la 3 societăți de asigurare

București, 15 octombrie 2019 - În ședința Consiliului ASF din data de 09.10.2019, au fost analizate rezultatele controalelor periodice efectuate la societățile Gothaer Asigurări Reasigurări S.A., Grawe România Asigurare S.A. și Uniqa Asigurări de Viață S.A. și au fost dispuse următoarele măsuri:

  • sancționarea Societății Uniqa Asigurări de Viață S.A. cu amendă în cuantum de 40.000 lei, în principal pentru deficiențe ce țin de funcționalitatea mecanismelor de control intern instituite la nivelul societății. Astfel, a fost constatat faptul că pentru anumite produse de asigurare nu au fost furnizate deținătorilor de polițe toate informațiile privind condițiile contractului de asigurare sau au fost furnizate într-o manieră neconformă, iar în unele cazuri modalitatea de calcul a primelor de asigurare nu a fost realizată pe baze actuariale general acceptate. Societatea are obligația să transmită ASF un plan de măsuri în vederea remedierii aspectelor constatate și implementării unor mecanisme de control intern care să asigure un cadru general de control intern adecvat;
  • sancționarea cu avertisment scris a Societății Gothaer Asigurări Reasigurări S.A., în principal pentru anumite deficiențe ce țin de modalitatea de reflectare în procedurile interne a anumitor activități desfășurate la nivelul societății. De asemenea, societatea a fost sancționată și pentru disfuncționalități în elaborarea/prezentarea unor documente pe care aceasta are obligația să le întocmească, potrivit legislației în vigoare. Societatea are obligația de a întocmi și de a transmite ASF un plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate; 
  • sancționarea cu avertisment scris a Societății Grawe România Asigurare S.A. pentru calculul eronat al obligațiilor legale privind contribuția la Fondul de Garantare a Asiguraților, privind taxa RCA și taxa de funcționare.

Societățile au dreptul de a contesta sancțiunea în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei Consiliului ASF.

 

*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.