Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 09.10.2019

 

Bucureşti, 9 octombrie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Norma privind Fondul de Garantare a Asiguraților (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Direktasig Filadelfia Broker de Asigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la BCR S.A. în calitate de depozitar al activelor F.P.A.P. BRD și F.P.F. BRD Medio.

C)  Autorizare

Numirea domnului Epameinondas Papanikolaou în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A.;

Numirea domnului Derk – Jan Bouko Stol pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea NN Asigurări de Viață S.A.;

Numirea doamnei Anita-Laura Nițulescu și a doamnei Andreea Roxana Braniște pentru un nou mandat în funcția de Director general, respectiv Director general adjunct la societatea Eurolife ERB Asigurări de Viață S.A.;

Numirea domnului Gerke Anno Witteveen pentru un nou mandat în funcția de conducător executiv, înlocuitor al Directorului General la NN Asigurări de Viață S.A.;

Modificările aduse Actului constitutiv al Zoom Insurance Reinsurance Broker S.R.L. (nou mandat de administrator);

Modificările aduse Actului constitutiv al societății MAI Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (nou mandat de administrator și modificarea unor articole);

Modificările aduse Actului constitutiv al societății Consultant A.A. - Broker de Asigurare S.R.L. (schimbarea denumirii și completarea obiectului de activitate);

Modificările aduse Actului constitutiv al societății Iris AG Broker de Asigurare S.R.L. (date de identificare asociați și completarea obiectului de activitate);

Modificările aduse Actului constitutiv al societății D&CA Insurance Broker S.R.L. (numire conducător executiv, completarea unui articol);

Modificările aduse Actului Constitutiv al societății Ergo Asigurări de Viață S.A. (majorarea capitalului social cu suma de 7.158.723 lei, de la valoarea de 44.477.121 lei la valoarea de 51.635.844 lei);

Modificările aduse Actului constitutiv al societății Asisco Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, noi asociați semnificativi, structura asociaților, numire administrator, schimbarea denumirii societății și schimbarea sediului societății);

Autorizarea extinderii obiectului de activitate al societății de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A.;

Autorizarea modificării intervenite în actul constitutiv al societății SIF Moldova S.A. ca urmare a diminuării capitalului social;

Avizarea modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării S.C. Fondul Proprietatea S.A., respectiv actul constitutiv al societății, ca urmare a diminuării capitalului social;

Emiterea Certificatelor de înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

D)  Diverse

Raportul privind evoluția pieței de capital din România în semestrul I 2019.*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.