Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 25.06.2019

Bucureşti, 25 iunie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A) Reglementare

Regulamentul pentru modificarea și completarea prevederilor Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (Regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private (Norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat și pentru modificarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private (Proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B) Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Campion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Bursa de Valori București S.A.

C) Autorizare

Numirea domnului Leja Michal Krzysztof în funcția de membru al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Înscrierea Euroclear Franța și Euroclear Belgia în Registrul public al A.S.F. în calitate de depozitari centrali;

Emiterea Certificatului de înregistrare a acțiunilor emise de Bittnet Systems S.A. București în vederea majorării capitalului social;

Retragerea de la tranzacționarea pe BVB și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Amonil S.A. Slobozia, ca urmare a declarării falimentului;

Majorarea capitalului social al NN Asigurări de Viață S.A. cu suma de 6.500.000 lei, de la valoarea de 113.991.626 lei la valoarea de 120.491.626 lei;

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Contractului de administrare a Fondului de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative  a Fondului de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.