Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 19.06.2019

Bucureşti, 19 iunie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Proiectul Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (Proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică);

Proiectul Normei pentru modificarea alin. (3) al art. 11 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție (Proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică).

B)  Autorizare

Numirea domnului Leslie Jones Breer în funcția de membru al conducerii executive și Director executiv la societatea Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.;

Numirea doamnei Năstase Gabriela – Iuliana pentru un nou mandat de administrator al societății Sigura Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea unui nou acționar semnificativ al societății Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A.;

Modificarea adusă Actului constitutiv al societății SIS Broker de Asigurare S.R.L. (date identificare asociat);

Majorarea capitalului social al societății SAI Safi Invest S.A. cu 150.000 lei, de la 1.108.445 lei la 1.258.445 lei;

Înregistrarea în Registrul Public al ASF a Fondului de Investiții Alternative AG Financial administrat de STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A.;

Emiterea Certificatelor de înregistrare a produselor structurate emise de Erste Group Bank AG;

Emiterea Certificatelor de înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.

C)  Diverse

Raportul privind evoluția pieței de asigurări în trimestrul I 2019.

*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.