Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 12.06.2019

 

Bucureşti, 12 iunie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Regulamentul pentru modificarea Regulamentului nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF (Regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărților centrale și a Ghidului ESMA privind măsurile EMIR de marjă anti-prociclicitate pentru contrapărțile centrale, precum și Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare - CSDR (Normele vor fi transmise, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Regulamentului pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări - PRIIP (Proiectul va fi publicat pe www. asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea lit. a) și b) ale art. 4 din Norma nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010 (Proiectul va fi publicat pe www. asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la Unicredit Bank S.A. în calitate de depozitar al F.P.A.P. Metropolitan Life.

C)  Autorizare

Numirea domnului Josef Kreiterling în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Ergo Asigurări de Viață S.A.;

Modificarea Actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE-România) S.A. cu suma de 20.000.000 lei, de la valoarea de 18.821.998 lei la 38.821.998 lei;

Modificările aduse actului constitutiv al societății Transilvania Broker de Asigurare S.A. (schimbare sediu social și modificarea unui articol);

Avizarea societății Grant Thornton Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF;

Modificările intervenite în documentele Fondurilor Deschise de Investiții: FDI BT Clasic, FDI BT Maxim, FDI BT Obligațiuni, FDI BT Index Romania ROTX, FDI BT Index Austria ATX, FDI BT Euro Obligațiuni, FDI BT Euro Clasic, FDI BT Fix, FDI BT Euro Fix administrate de BT Asset Management SAI S.A.;

Autorizarea Fondului Deschis de Investiții BT Real Estate administrat de BT Asset Mangement SAI S.A. și înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Autorizarea Fondului Deschis de Investiții BT Energy administrat de BT Asset Management SAI S.A. și înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Autorizarea Fondului Deschis de Investiții BT Agro administrat de BT Asset Management SAI S.A. și înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Autorizarea Fondului Deschis de Investiții BT Technology administrat de BT Asset Management SAI S.A. și înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Aprobarea înscrierii societății Ernst & Young S.R.L. în Lista auditorilor IT externi menținută de ASF și în Registrul public al ASF;

Emiterea Certificatelor de înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Emiterea Certificatului de înregistrare a obligațiunilor ipotecare emise de Alpha Bank Romania S.A. în vederea admiterii la tranzacționare la BVB;

Retragerea de la tranzacționare de pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB și a radierii din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Laminorul S.A. Brăila, ca urmare a falimentului;

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.